Teollisuusperintöpalkinto Killinkosken kyläyhdistys ry:lle 2018

Tunnustuksena esimerkillisestä työstä 
teollisen kulttuuriperinnön vaalimisessa

Teollisuusperintöseura ry on jakanut vuodesta 2002 teollisuusperintöpalkinnon sekä kunniamainintoja tunnustuksena teollisuusperinnön vaalimisesta ja tunnetuksi tekemisestä. 
Palkinto on myönnetty muun muassa Pro Sunila ry:lle Sunilan asuntoalueen puolesta tehdystä työstä, Viljakkalan kunnan Haverin kaivosmäki-hankkeelle, Helsingin Energialle Hanasaaren voimalaitoksen dokumentoinnista ja perinteenkeruusta, Turun museokeskukselle teollisuusperinnön tallentamisesta ja esittelystä, Karkkilan kaupungille ja Componenta oy Finland ja Högforssille Högforsin ruukkialueen suojelemisesta, säilyttävästä uuskäytöstä ja kehittämisestä ja A. Ahlström Kiinteistöt oy:lle Noormarkussa sijaitsevan Makkarakosken sahamuseon ja Ahlström Voyage-näyttelyn johdosta. 
Lisäksi on jaettu kunniamainintoja useille yhteisölle ja yksityisille.

Myönnetyt teollisuusperintöpalkinnot:

2002 Pro Sunila
2005 Haverin kaivosmäki-hanke
2007 Helsingin Energia
2011 Turun Museokeskus
2015 Karkkilan kaupunki ja Componenta Oy Finland Högfors sekä A.Ahlström kiinteistöt oy
2018 Killinkosken kyläyhdistys ry


Killinkosken kyläyhdistys ry:lle Virrat-Palkinto 2014

Virrat-Päivän juhlallisuuksissa lokakuun lopulla 2014 Killinkosken kyläyhdistys ry:lle luovutettiin Virtain kaupungin toimesta tunnustus vuosia kestäneestä aktiivisesta toiminnasta kyläyhteisön hyväksi sekä ansiokkaasta työstään kylän sekä Wanhan Tehtaan kehittämiseksi.

Taululahjoitus Killinkosken kyläyhdistys ry:lle 2018

Muotokuvissa Edith Neu, os. Bähr ja 
aviomiehensä Carl Neu.

L.Juuselan maalamat muotokuvat vuodelta 1943.

Vastaanottaja: Killinkosken kyläyhdistys ry

Lahjoittaja: Riitta Raivio

Riitta Raivio, os. Bär on saanut taulut testamenttilahjoituksena Evelina Holmin, os. Bähr ja P.G. Holmin tyttäreltä, Fil.maist. Anna Holmilta.

Taulut lahjoitettiin Killinkosken kyläyhdistys ry:lle Bär/Bähr-sukuseura ry:n vierailun yhteydessä Killinkoskella 25.8.2018

Killinkosken Viiri Suunnittelija: Marjaliisa Pitkäranta Valmistaja: Inka Oy, Killinkosken nauhatehdas

Killinkosken Kyläyhdistys ry

Killinkosken kyläyhdistyksen tarkoituksena on sääntöjensä mukaan luoda edellytykset kyläyhteisön elinvoimaisena ja asuttuna pitämiselle, olla alueensa asukkaille ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä, työskennellä asukkaiden viihtyvyyden ja yhteishengen lisäämiseksi, sekä kiinnittää huomio asuinympäristön hoitoon ja perinteiden vaalimiseen. Yhdistyksen jäsenenä voi olla jokainen joka hyväksyy yhdistyksen toimintaperiaatteet ja säännöt.

Kyläyhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Jäsenmaksua ei ole. Kyläyhdistyksen ylin päättävä elin on vuosikokous, joka pidetään vuosittain johtokunnan määräämänä päivänä tammi-maaliskuussa josta ilmoitetaan kyläläisille paikallislehdessä ja ilmoitustaululla. Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta johon kuuluvat puheenjohtaja ja yhdeksän muuta varsinaista jäsentä. Kaikki ovat tervetulleita vuosikokoukseen.

Killinkoski valittiin vuonna 2005 Pirkanmaan Vuoden Kyläksi.

Johtokunnan kokoonpano vuonna 2024/2025

Puheenjohtaja: Reijo Vehmasaho
Varapuheenjohtaja: 
Sihteeri: 

Johtokunnan jäsenet:
Reijo Vehmasaho
Seppo Säynäjoki
Tuula Peltonen
Anja Vehmasaho
Laura Sipolainen
Jouni Hiirula
Sari Siren
Maija Vuorela
Hanna Lehtinen
Johanna Sahi

Kunniajäsen: Kiyomi Sanefuji